Adresa de email

7 + 5 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUG 85 2011 modifica Legea 50 1991

Ordonanta de Urgenta 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii publicata in MONITORUL OFICIAL 716 din 11 octombrie 2011.

    Avand in vedere obligatiile ce ii revin Romaniei ca urmare a aprobarii de catre Guvern a acordurilor de concesiune aferente rundei a X-a de apel public de oferta si a intrarii in vigoare a unui numar de 5 noi acorduri de concesiune petroliera in Marea Neagra,
    intrucat Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contine prevederi cu caracter general in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii aferente operatiunilor petroliere in platoul continental romanesc al Marii Negre,
    apreciind ca esentiala necesitatea adoptarii unor precizari legislative adecvate in vederea urgentarii executarii operatiunilor petroliere,
    avand in vedere volumele insemnate de lucrari si termenele scurte de executie prevazute in actele de concesiune, in conditiile in care lucrarile ar trebui demarate incepand cu trimestrul al doilea al anului 2012,
    vazand importanta strategica si impactul economic si social semnificativ al realizarii programelor de lucrari cuprinse in acordurile de concesiune incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si firmele investitoare,
    apreciind faptul ca amanarea executarii operatiunilor petroliere ar urma sa influenteze negativ eforturile depuse de Guvern in directia asigurarii securitatii energetice, la care ar urma sa se adauge si anumite consecinte pe termen scurt legate de contributia pe care aceste operatiuni ar putea-o avea la sustinerea cresterii economice prin efectele de antrenare materializate in crearea de noi locuri de munca pentru firmele romanesti si generarea de incasari la buget,
    data fiind imprejurarea ca promovarea modificarilor/completarilor normative sub forma initiativei legislative ar urma sa intarzie in mod considerabil programele de lucrari petroliere de explorare prevazute atat pentru anul 2011, cat si pentru anul 2012, iar planificarea si executarea operatiunilor petroliere nu va fi posibila in ipoteza in care modificarile legislative propuse nu vor fi adoptate si nu vor intra in vigoare in cel mai scurt termen,
    considerand imperativa adoptarea in regim de urgenta a modificarilor cadrului normativ necesar masurilor adecvate de autorizare a operatiunilor petroliere in platoului continental romanesc al Marii Negre,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.    ART. I
    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata sau subterane;".
    2. La articolul 4, alineatul (5) se abroga.
    ART. II
    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Bucuresti, 5 octombrie 2011.
Nr. 85

Adauga anunturi gratuite


Vremea Bucuresti


Promovare credite


Predare leasing


 Preluare Leasing


Anunturi gratuite - modele de
 
 

LOCURI DE MUNCA

 
 

CV MODELE

 
 

HOROSCOP ZILNIC

AnunturiLegislatie

Circulară BNR 32/2012 dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii

Circulară BNR 32/2012 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2012.

 

Cec Bank si-a modificat statutul

Ordin 611/2012 pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., publicat in Monitorul Oficial 309 din 09 Mai 2012. Emitent: Ministerul Finantelor Publice.

 

Plata dobanzii subventionate aferente creditelor bancare

Ordin 275 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea modelului-cadru al Conventiei privind plata dobanzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentala

 

Circulara BNR 6/2012: daobanzi la rezerve minime

Circulara BNR 6/2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2012

 

Ordin 108/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 2112/2010

Ordin 108/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 2112/2010: certificat pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

 

Inscrieri clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013

Ordin 3064/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013 si a Calendarului inscrierii

 
 

Director web gratuit